Udruženje
poslovnih žena
okuplja
preduzetnice i žene koje žele
da otpočnu
sopstveni biznis.

O NAMA

Udruženje poslovnih žena „KREATIVNA VIZIJA„ je osnovano u decembru 2011.god. u Loznici. Kako samo ime govori, osnovale su ga žene koje su se već ostvarile u kreativnom poslovanju i one koje imaju viziju kako ga proširiti i unaprediti.

Najpre smo okupljale preduzetnice i žene koje žele da otpočnu sopstveni biznis a sada su sa nama i vlasnice i suvlasnice malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava, menadžerke i žene na rukovodećim pozicijama, žene zaposlene u državnim ustanovama i institucijama, žene angažovane u politici, umetnice, novinarke, nezaposlene žene, učenice, studentkinje...

VIZIJA

Stvaranje povoljnog ambijenta za razvijanje kreativnog poslovanja žena.

MISIJA

Da kroz realizaciju projekata pomognemo promovisanju poslovnih interesa žena i pružimo podršku profitabilnim i kreativnim idejama naših članica.

CILJEVI

AKTIVNOSTI