Udruženje
poslovnih žena
okuplja
preduzetnice i žene koje žele
da otpočnu
sopstveni biznis.

GALERIJA