Контакт

удружење пословних жена “Креативна визија”
Кнез Михаилова 45a
15300 Лозница

е-mail: kreativna.vizija@gmail.com
www.kreativnavizija.org.rs
fb: Kreativna vizija Loznica

Славица Тешић
председница удружења
+ 381 060 432 11 08