Grad Loznica grb
Удружење
пословних жена
окупља
предузетнице и жене
које желе
да отпочну
сопствени бизнис.