Удружење
пословних жена
окупља
предузетнице и жене које желе
да отпочну
сопствени бизнис.

ГАЛЕРИЈА