Udruženje
poslovnih žena
okuplja
preduzetnice i žene koje žele
da otpočnu
sopstveni biznis.

REGIONALNA KONFERENCIJA O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

Konferencija je održana u ponedeljak 11.aprila 2016.god u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Učestvovalo je oko 100 preduzetnica iz Republike Srbije i Republike Srpske a organizatori su bili NVO – Centar spektar, Korak dalje, Jelek, Centar za mame uz podršku Balkan media tim-a. Učesnice su bile i članice UPŽ „ KREATIVNA VIZIJA“.

Gosti i govornici su bili predstavnici Vlade Srbije ( Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Željko Sertić, ministar privrede, Kori Udovički, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu), predstavnici Vlade Republike Srpske ( Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite, Lejla Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave), Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, Razvojne agencije Srbije, bankarskog sektora ( Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, EBRD, Banca Intesa, Pošte Srbije), međunarodnih organizacija, Privredne komore Republike Srpske ( Nada Budiša, sekretar Saveta za žensko preduzetništvo ), Udruženja poslovnih žena Srbije ( Sanja Popović Pantić, predsednica ) i predstavnice ostalih udruženja poslovnih žena.

Paneli su bili sa temama: Aktuelno stanje i perspektiva ženskog preduzetništva, Finansiranje i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta – ključni izazovi za ekonomsku održivost ženskih preduzeća, Samozapošljavanje – odgovor na ekonomsku krizu i promene na tržištu rada, Unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena na nivou lokalne zajednice, stručno osposobljavanje i povezivanje preduzetnica sa sličnim mrežama u Srbiji, regionu i Evropi.